Vesna Slovakia

KONTAKT

Bronislava SenčákováMgr. Bronislava Senčáková
konateľka
sencakova@vesnaslovakia.sk
+421 907 507 121 (O2)
View Bronislava Sencakova's LinkedIn profileProfil na LinkedIN

 

Vesna Slovakia, s. r. o.
Gercenova 1158/13
851 01 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 73554/B.

IČO: 46 180 656
DIČ: 2023 281 315
IČ DPH: Spoločnosť nie je platiteľom DPH.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Č. účtu: 0 635 565 355 / 0900
SWIFT (BIC): GIBASKBX
IBAN: SK64 0900 0000 0006 3556 5355